w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice,  przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat