w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat