w sprawie ustalenia zasad planowania i realizacji wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Słubice w rozdziale 80149 i 80150