w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia gospodarczego, przeznaczonego do oddania  w najem na okres do 3 lat