w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 10 lat