w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału stanowiącego własność Gminy Słubice  w lokalu mieszkalnym, powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej części gruntu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty