W sprawie:
nadania nazw nowopowstałych ulic w Słubicach

Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
IX/84/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego