W sprawie:
uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji fotowoltaicznej oraz zespołu elektrowni wiatrowych na terenie położonym na północ od

Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
IX/82/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia