W sprawie:
uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na zachód od wsi Kunice

Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
IX/81/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia