W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, obręb Świecko dla terenu inwestycyjnego przy terminalu

Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
IX/80/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia