W sprawie:
statusu beneficjenta programu LEADER w ramach programu Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
IX/73/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia