W sprawie:
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2015 – 2018” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Słubice na lata 2015 – 2018”

Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
IX/73/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia