W sprawie:
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
IX/69/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia