W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za rok 2007

Data uchwały:
2008-04-09

Numer uchwały:
XIX/158/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2008-04-09