w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych i garażu przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat