W sprawie:
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2008-04-09

Numer uchwały:
XIX/160/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XI/99/2011