w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach