w spraiwe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015-2025