w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słubice