W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu


Data uchwały:
2015-06-18

Numer uchwały:
VII/66/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.