W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia

Data uchwały:
2015-06-18

Numer uchwały:
VII/64/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia