W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Wojska Polskiego/ Chopina

Data uchwały:
2015-06-18

Numer uchwały:
VII/62/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia