W sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Data uchwały:
2015-06-18

Numer uchwały:
VII/61/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego