W sprawie:
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Data uchwały:
2015-06-18

Numer uchwały:
VII/59/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia