W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za rok 2014

Data uchwały:
2015-06-18

Numer uchwały:
VII/55/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia