W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżety Gminy Słubice za rok 2014

Data uchwały:
2015-06-18

Numer uchwały:
VII/54/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia