WI.6220.5.2015.AK                                           

Słubice, dnia 3 czerwca 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 -j.t.), zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy Agro Wind Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-407 przy ul. Krzywickiego 13, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wykorzystującej siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej – elektrowni jednej turbiny wiatrowej o mocy nominalnej do 2 MW o wysokości całkowitej (wieża plus łopata śmigła) do 160 m.

W związku z powyższym informuję, że w toku prowadzonego postępowania Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach kontaktując się z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska.