W sprawie:
Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
VI/49/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego