w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 108/2015 z dnia 4 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat