w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego Zasobu Gminy Słubice lokali przeznaczonych na mieszkania chronione