w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego