w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, rzeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat