W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2015-04-23

Numer uchwały:
V/47/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia