W sprawie:
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Data uchwały:
2015-04-23

Numer uchwały:
V/45/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego