W sprawie:
powołania wspólnej komisji Integracji Europejskiej Rad Miejskich w Słubicach i Frankfurcie n/O

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
IV/42/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia