W sprawie:
zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
IV/38/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia