W sprawie:
o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granicach ich obwodów na terenie gminy Słubice

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
IV/37/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po uływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego