W sprawie:
zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
IV/36/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego