W sprawie:
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2015

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
IV/35/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia