w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej