W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
III/29/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia