W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
III/24/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia