W sprawie:
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
III/21/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego