W sprawie:
porozumienia międzygminnego o wspólnym projekcie pod tytułem: Bezpieczne Nadodrze – zapobieganie zagrożeniom nadzwyczajnym poprzez doposażenie OSP Górzyca i Słubice w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
III/20/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia