W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015 – 2025

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
III/18/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia