w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz w sprawie udzielenia bonifikaty