w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Słubic nr 29/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z siedzibą w Słubicach