W 2015 roku obowiązują poniższe uchwały.
W przypadku podatku rolnego nie zastosowano obniżenia średniej ceny skupu żyta. Obowiązującą podstawą jest średnia cena skupu żyta z Komuniaktu Prezesa GUS (M.P. poz. 935 z 2014r.)