w sprawie ogłoszenia wykazu komórki stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat