w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach do podpisania umowy